TEK BOYUTLUDUR

Klasik firmalar yalnızca personeli güvenlik hizmeti vermekte ve hizmet verdiği işletmeye sadece fiziki Güvenlik Görevlisi temin edebilmektedir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÜVENLİĞİ SAĞLANMAMIŞTIR

Projede görevli güvenlik görevlisine bir saldırı olması durumunda veya personelin ani sağlık problemiyle karşılaşması durumunda personel büyük oranda savunmasızdır.

KISITLI GÖRÜŞ ALANI VARDIR

Güvenlik görevlisi sadece görüş alanındaki alana hakimdir. Güvenliğinden sorumlu olduğu bütün alanı göremez dolayısıyla kontrol edemez

KISITLI DENETİM SAĞLAR

Projelerin güvenliği sadece güvenlik görevlisine bırakılmıştır. Elemanın denetimi ise proje müdürleri tarafından çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilir. Elemanlar ve iş yeri denetimsizdir. Haftada bir yarım saatlik bir denetleme süresi ele alındığında güvenlik görevlisinin faaliyetlerinin ancak %0.3 denetlenebilir,

ELEMANIN UYUDUĞUNU ANCAK TESADÜFEN TESPİT EDER

Binde 3 denetim olduğu için kendi marifetleri ile ancak bu oranda personelden kaynaklanan olumsuzlukları tespit edebilir

DELİL SUNAMAZ

Güvenlik olgusu içinde sorunu tespit etme kadar önemli olan bir diğer olgu da delil sağlama özelliğidir. Klasik gübenlik şirketleri genel anlamda delil sunma yeteneklerine sahip değillerdir

TEPKİSELDİR

Ortaya çıkacak tehlike ve problemleri ortadan kaldırmaya yöneliktir,

ÇOK BOYUTLUDUR

güvendiği her boyutuyla ayrılmaz bir bütün olarak görür. Dolayısıyla güvenliğini sağladığı alanlarda ihtiyaç duyulan her türlü elektronik sistemin yatırımını kendi kaynaklarından sağlar.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DAHA GÜVENDEDİR

Projede görevli güvenlik görevlisine bir saldırı olma ihtimali saldırganın yakalanma ihtimali yüksek olduğu için daha düşüktür. “Kamera İzleme Merkezimiz” durumu algılar ve gerekli müdahaleyi zaman kaybetmeden gerçekleştirir

ÇOK AÇILI GÖRÜŞ ALANI SUNAR

Güvenlik Görevlisi oturduğu yerden DOĞANKOÇ tarafından kurulan kameralar aracılığıyla güvenliğinden sorumlu olduğu bütün alanı görür ve kontrol eder.

%99 DENETİM SAĞLAR DOĞANKOÇ

Proje müdürleri çok şanslıdır. Sorumlulukk altındaki personellerini isterlerse hiç projeye gitmeden bile kendi bilgisayarlarından görebilir onları dinleyebilir ve hatta son 1 ay içerisindeki istediği her hangi bir zaman dilimini bile izleyebilir. Yani güvenlik görevlisinin her gününü saatini ve dakikasını denetleyebilir.

ELEMANI UYUYAMAZ

Çünkü %99 denetim altındadır. Eğer uyursa görev yerini izinsiz terk ederse görev yerinde uygunsuz davranışlar sergilerse yakalanacağını bilir.

DELİL SAĞLAR

Daha önce hırsızlık yaparken yakalanmış birçok hırsız delil yetersizliğinden hapis cezası almazken DOĞANKOÇ’un sunduğu delillerle tutuklanan onlarca hırsız vardır.

HAZIRLIKLIDIR DOĞANKOÇ

muhtemel tehditleri daha proje öncesi öngörüp onların ortaya çıkmasını engellemeyi hedefler.