İK. POLİTİKASI

İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;

– Şirketimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak,
– Topluma, doğaya ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak,
– Tüm çalışanlarımızın, “insan” ve “sürekli gelişim” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak,
– Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,
– Her aşamada çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,
– Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek.